Przedszkole Miejskie w Płocku

Pierwsze miejsce w konkursie na koncepcję architektoniczną.

Przedszkole miejskie w Płocku Przedszkole przeznaczone jest dla ok. 240 dzieci . Jest placówką ogólnodostępną z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi z możliwością utworzenia punktu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Bogaty program przedszkola został umieszczony w 3 – kondygnacyjnym budynku. Na parterze zlokalizowane są sale dla grup specjalnych i integracyjnych, sale terapeutyczne oraz sala wielofunkcyjna. Na piętrze – oddziały ogólnodostępne, pomieszczenia dydaktyczne, sale do zajęć dydaktycznych (m.in. sala przyrodnicza, sala małego odkrywcy podróżnika, sala małego artysty, „małe kuchcikowo”, sala muzyczno-rytmiczna) oraz pomieszczenia administracyjne.Najniższą kondygnację stanowi zaplecze kuchenne i gospodarcze.
W projekcie wykorzystano różnicę terenu pomiędzy północną i południową granica działki wynoszącą ok. 3 metrów, organizując bezkolizyjny i odizolowany od dzieci dojazd do parkingu dla pracowników i dostawę towarów do bloku kuchennego.
Stworzeniu przyjaznej atmosfery dla małych użytkowników służą: rozdrobniona bryła „kolorowych domków”, dynamiczna kolorystyka, stworzenie wykuszy w których można przesiadywać oraz zastosowanie okien na całą wysokość kondygnacji. Wyodrębniono kilka placów zabaw: główny po południowej stronie działki i przy oddziałach specjalnych oraz dodatkowy na dachu sali wielofunkcyjnej.
Przestronne ciągi komunikacyjne są obwicie doświetlone a ich prosty układ umożliwia dzieciom bezproblemowe poruszanie się.
Przy południowej krawędzi działki zaprojektowano dodatkowo 3 kondygnacyjny budynek mieszkalny. Jego położenie stanowi bufor dla przedszkola i placu zabaw od strony ulicy Kazimierza Wielkiego.