Szkoła na Winnej Górze

projekt: 2020 Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna szkoły podstawowej dla 18 oddziałów, ok. 450 uczniów, z salą gimnastyczną oraz zagospodarowaniem terenu oraz ustalenie planowanych kosztów prac projektowych (wykonania dokumentacji projektowej) i ustalenie planowanych kosztów robót budowlanych. Powierzchnia działki:16 659 m2 Powierzchnia zabudowy: 5 … Continued