Karpacz, ul. Karkonoska 20

Projekt 2018-2020
Realizacja 2020-2021

Projektowany jest zespól zabudowy usług turystyki (wg art. 3 ustawy o usługach turystycznych) wraz z zagospodarowaniem terenu, ciągami komunikacji wewnętrznej i parkingami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury i zielenią urządzoną. Istniejący budynek ulegnie przebudowie i rozbudowie.
Projektowane budynki wraz z przebudowywanym tworzyły będą zespól usług turystyki funkcjonujący np. w formule „apart – hotelu” z lokalami usług turystyki z zakresu bazy noclegowej posiadający różnej wielkości mieszkania przeznaczone na ogólnodostępny, krótkoterminowy wynajem, zwanymi potocznie apartamentami. W przebudowywanym budynku „A”, poza apartamentami, znajdą się lokale z funkcjami towarzyszącymi związanymi z gastronomią, obsługą gości, recepcja itp.
W budynkach B, C, D, E znajdują się różnej wielkości apartamenty. Budynki te będącymi obiektami dwuklatkowymi, posiadają na najniższej kondygnacji wielostanowiskowe parkingi.

Kubatura 21 082m3
Powierzchnia wewnętrzna 6 543m2