Jelenia Góra, ul. Górna 8

Powierzchnia zabudowy: 170,59 m2

Kubatura brutto: 2518,95 m3
Powierzchnia całkowita: 809,25 m2
Powierzchnia netto: 625,22 m2

Zaprojektowano budynek, o 4 kondygnacjach nadziemnych, z których najwyższa przedzielona jest stropem pośrednim tworząc antresolę. Zasadnicza część budynku posiada dach płaski, otoczony niewysoką attyką oraz barierką stalową. Antresola, przylegająca do istniejącego budynku,  przykryta jest dwuspadowym dachem o nachyleniu 5st. Obrys budynku wyznaczony jest przez obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy i stanowi zakończenie pierzei budynków.

Elewacje wschodnia, nawiązując do pozostałych kamienic w pierzei ulicy Górnej, posiada rytmiczny podział oraz brak elementów wychodzących przed elewację. Od strony północnej i zachodniej budynek zaprojektowano dwukondygnacyjne wykusze oraz balkony. Ściany antresoli cofnięte są w stosunku do ścian niższych kondygnacji, stanowiąc dodatkową bryłą, niekonkurującą z częścią główną. W elewacji wyróżniono parter, projektując boniowanie zwieńczone gzymsem na wysokości parapetu okien 1-go piętra. Na ścianach fundamentowych, stanowiących cokół budynku, zaprojektowano ciemnoszarą okładzinę kamienną lub ceramiczną. Ściany kondygnacji +1 do +3 zaprojektowano jako białe, ściany zewnętrzne antresoli, jasnoszare. Okna zaprojektowano jako pojedyncze lub zgrupowane w pary i obwiedziono ciemnoszarymi opaskami.